Custom Real
banner

Lokalita

Pozemky pre rodinné domy „Krásne hôrky“ sa nachádzajú na návrší nad obcou Hôrky pri Žiline na severozápadnom okraji obceúzemí nových rozvojových oblastí. Stavebné parcely prístupné po jestvujúcej miestnej komunikácií kat. MOK 7,5/40.
Krásne hôrky nájdete približne 2 km od Žiliny.