Custom Real
banner

Stavebné pozemky Krásne Hôrky

 

Pozemky pre rodinné domy v obci Hôrky pri Žiline, inžinierske siete na každom  pozemku, infraštruktúra vrátane ciest a verejného osvetlenia.

Označenie Parcelné číslo LV č. 1064, k.ú. Hôrky Výmera (m2) Minimálna cena €/m2 Minimálna celková cena € Stav Link
1 294/62579 predaný link
2 294/18933 predaný link
3 294/24503 predaný link
4 294/23910 predaný  
6 294/611 229 predaný link
15 294/77708 voľný link
16 294/78802 predaný link
17 294/79830 predaný  
23 294/86701 predaný  
24 294/67895 predaný  
25 294/661 234 predaný link
26 294/5758 predaný link
27 294/64663 predaný link
36 294/9797 predaný link
37 294/11806 predaný link
38 294/88629 predaný link
39 294/87598 predaný link
40 294/68563 predaný link
45 294/69476 predaný link