Custom Real
banner

Výstavba

Výstavba vedení inžinierskych sietí, cestných komunikácií, chodníkov a verejného osvetlenia začala 29. 4. 2011a prebieha v plánovaných termínoch. Na fotografiách nájdete zdokumentovaný postup stavebných prác v jednotlivých fázach výstavby s označením termínu realizácie.